ติดต่อเรา

Main office (Chiangmai)

Main office (Chiangmai)

Great Guardian security Northern Co.,Ltd. (GGN)

Address : 361/2  Mahidol Road, Nonghoy, A.Muang, Chiangmai, 50000

Tel :  0 5380 2642 - 5  / 088-2584596   Fax : 0 5380 1519 

Email : ggn_361@hotmail.com


Branch office (Lumphun)

Branch office (Lumphun)

Great Guardian security Northern Co.,Ltd. (GGN)

Address : 42/3  Moo 4, Baanklang, A.Muang, Lumphun, 51000

Tel :  09 5145 0156   (Mr.Somphong)


Branch office (Kanchanaburi)

Branch office (Kanchanaburi)

Great Guardian Security Northern Co.,Ltd. (GGN)

Address : 719/2  Moo 3, Sangchoto Road, Tharue, A.Thamaka, Kanchanaburi, 71130    

Tel : 09 5145 0152  ( Mr.Arnad Boocha )