ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ จ.เชียงใหม่

บริษัทรักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด (GGN)
เลขที่ 361/2 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0 5380 2642 - 5  / 088-2584596 ฝ่ายการตลาดฯ
โทรสาร : 0 5380 1519
อีเมล : ggn_361@hotmail.com

 

 


ศูนย์ประสานงาน จ.ลำพูน

บริษัทรักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด (GGN)

เลขที่ 42/3  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 09 5145 0156  (คุณสมพงษ์)


ศูนย์ประสานงาน จ.กาญจนบุรี

บริษัทรักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด (GGN)

เลขที่ 719/2  หมู่ที่ 3  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่ามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี  71130

โทรศัพท์ : 09 5145 0152  ( คุณอานัด )