ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมงบริษัทฯ พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วฉับไว ด้วยเครือข่ายวิทยุสื่อสาร CB ย่านความถี่ 245 MHz โดยทาวเวอร์สูงกว่า 50 เมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รัศมี 50 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณ

          ศูนย์วิทยุของบริษัทฯ มีหน้าที่รับแจ้งเหตุจากทางพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจ ทางตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด และท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์วิทยุเพื่อแจ้งเหตุได้ผ่านทางวิทยุสื่อสาร หรือ โทร.0 5380 2642 ต่อ 300