ทำไมต้องเลือก GGN

  1. มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
  2. มี รปภ.กว่า 800 นายและเป็นคนไทย 100% มีบัตรประชาชนทุกคน
  3. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรทุกคน
  4. มีการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน รปภ.ทุกเดือน
  5. มีสายตรวจกว่า 10 นาย สำหรับตรวจสอบการทำงาน รปภ. ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  6. ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำมากกว่า 200 หน่วยงานทั่วประเทศ
  7. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
  8. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้เปิด สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย GGN   (ตามกฎหมายทุกประการ)