ข่าวสาร

ตรวจสถานฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาส ต้อนรับ ท่าน พ.ต.อ. ปิยพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสถานฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558


Date : 25 มิ.ย. 2561