ข่าวสาร

GGN จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย เขตเชียงใหม่ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา (ภาพบรรยากาศระหว่างการฝึกอบรม)

 


Date : 25 มิ.ย. 2561