ข่าวสาร

GGN จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ระหว่าง ก.พ.61 - เม.ย.61

 GGN จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยระหว่าง ก.พ.61 - เม.ย.61


Date : 25 พ.ค. 2561