ข่าวสาร

จิตอาสา GGN กับ โครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส บ้านป่าเกี๊ยะใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

        ทางคณะกรรมการโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส บ้านป่าเกี๊ยะใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ทั้งที่บริจาคเงินสมทบ และสิ่งของช่วยเหลือ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้ดำเนินการมอบเงินและสิ่งของบริจาค ให้กับครอบครัวเด็กๆ และผู้ยากไร้เป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้รับบริจาคได้ฝากกราบขอบพระคุณที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ และทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน สมาชิกทุกท่าน ทั้งที่ไปร่วม และไม่ได้ไปร่วม ซึ่งทุกท่านมีส่วนให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังว่าในโอกาสหน้าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง GGN เช่นนี้อีกครั้ง กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้....พบกันใหม่โครงการหน้าครับทุกท่าน...

 


Date : 14 ธ.ค. 2560