ข่าวสาร

GGN รับมอบ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

 

ในวันที่  6  กันยายน  2560 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้กับ

 

 บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการประกอบธุรกิจภายใต้

พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ต่อไป เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานขั้นสูง และคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าต่อไป

 

 

 


Date : 18 ก.ย. 2560